بازدید شهرداری تهران از ساختمان خانه شهر

به گزارش رکنا، همزمان با پیشرفت 85 درصدی عملیات سازه ای پروژه احداث ساختمان خانه شهر مهندس پیمان عباسی مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها به اتفاق سید مجید غمخوار، مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، آخرین اقدامات انجام شده به منظور تکمیل این پروژه مهم عمرانی را مورد پایش و بررسی قرار داد.

این بازدید در حالی صورت پذیرفت که بتن ریزی سقف طبقه سوم ساختمان خانه شهر به سرعت در حال انجام است و عملیات نازک کاری و اجرای نمای آن نیز طی هفته جاری آغاز خواهد شد. مهندس عباسی در جریان این بازدید میدانی بر لزوم رعایت دقیق برنامه زمان بندی با هدف تکمیل پروژه تا پایان سال جاری تاکید کرد.

ساختمان خانه شهر با زیر بنایی در حدود 18 هزار متر مربع در زمینی به متراژ 4800 مترمربع، توسط سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران در ضلع شمالی میدان امام خمینی(ره) در حال اجرا استبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟