فعالیت کارمندان در ساعات اداری و در حوزه تبلیغات انتخاباتی ممنوع است

انتخابات 1400 / متن پرسش و پاسخ در رابطه با قوانین فعالیت انتخاباتی کارمندان دولتی با بیژن عباسی به شرح زیر است:

کارمندان در چه ساعاتی می توانند در ستادهای انتخاباتی کاندیداها فعالیت کنند؟

پاسخ : مطابق ماده (68) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1364)، فعالیت کارمندان در ساعات اداری و در حوزه تبلیغات انتخاباتی ممنوع و قابل پیگرد است. در این‌خصوص، ماده (88) قانون مزبور، مجازات نیز برای مرتکبین این رفتار، به مثابه مجرم، تعیین نموده و همچنین، ماده (59) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز حکمی مشابه مقرر داشته است.

اشخاص یا مسئولانی که دارای سمت هستند، برای مثال معاون وزیر، مدیرکل، مشاور وزیر و... پس از ساعات اداری، با چه عنوانی می تواند مصاحبه کنند یا مقاله بنویسند یا از کاندیدای مورد نظر حمایت کنند؟

پاسخ : وفق ماده (68) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، تبلیغات از محل مبادی رسمی و دولتی ممنوع بوده؛ فلذا بدیهی است مقامات مذکور در متن سؤال، اجازه نوشتن مقاله یا هر فعالیت تبلیغی دیگری «مستند به شغل و سمت تحت تصدی خود» را ندارند.

اگر کارمندان مرخصی بگیرند، امکان فعالیت در ستاد کاندیداها را از اول صبح دارند یا خیر؟

پاسخ : باتوجه به مقررات مربوطه، در غیر ساعت اداری و در ساعت مرخصی، کارمندان ممنوعیتی در این باب ندارند. لیکن باید توجه داشت این فعالیت به هیچ وجه مستند به سمت تحت تصدی ایشان، مجاز نیست و مستوجب کیفر خواهد بود.

اگر کسی کارمند باشد، آیا می تواند در ستاد کاندیداها مسئولیت قبول کند یا خیر؟

پاسخ : با عنایت به ماده (68) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و با توجه به بند (3) اصل (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودکردن کارمندان دولت به صورت مطلق، خلاف حقوق شهروندی ایشان است و از آنجا که سمت در ستاد تبلیغاتی، شغل محسوب نمی شود، پذیرش سمت و فعالیت در غیر ساعت اداری، بلااشکال است. لازم به ذکر است، چنین امری باید بدون هرگونه بهره‌برداری یا اشاره به جایگاه و سمت تحت تصدی فرد انجام شود. برخی حقوقدانان در این خصوص نگرانی دارند که پذیرش سمت در ستاد تبلیغاتی کاندیداها، از مصادیق تعارض منافع باشد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟