وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گله مند شد

در خاطرات هاشمی از فعالیت این حزب در سال 74 و گِله مندی ناطق نوری از وضعیت تبلیغات کارگزاران در انتخابات آن دوره آمده است.

به گزارش رکنا، در قسمتی از خاطرات دوم اسفند 74 هاشمی آمده است... آقای ناطق نوری [رییس مجلس] آمد. نگران وضع انتخابات است. از تبلیغات سنگین کارگزاران و از اینکه آنها از نام من زیادی استفاده می‌کنند و اینکه فائزه هم با آنها است، انتقاد داشت.

گفتم این وضع را خودتان و با نظر رهبری پیش آوردید که به پیشنهاد من توجه نشد. به ایشان گفتم که بنا دارند، اسم شما را در لیست بگذارند.

سپس آقایان کرباسچی ، اخوی محمد، مرعشی و نوربخش آمدند. مسأله گنجاندن نام آقای ناطق در لیست، دچار مشکل‌شان کرده و با توضیحات و توجیهات من، وضعیت مساعد شد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟