عوارض نامه انتخاباتی نمایندگان از نگاه سلیمی نمین

وی با اشاره به عوارض نامه انتخاباتی نمایندگان افزود: صدور چنین نامه ای کار سنجیده ای نیست چون وقتی قشر قابل توجهی از نمایندگان از شخصیتی دعوت می کنند، به این معنا خواهد بود که آنها دارای تعلقات گروهی هستند. این تعلقات گروهی مانع از اجرای مسئولیت های نمایندگی به طور موثر خواهد بود. در واقع اثر بازدارندگی دارد.

به گزارش رکنا، این تحلیلگر مسائل سیاسی آثار منفی نامه انتخاباتی نمایندگان را بیشتر از آثار مثبتش خواند تأکید کرد: این جایگاه نمایندگی را تضعیف می کند. نماینده حتی اگر یک فرد را شایسته و دارای کمالات برای سکانداری امور اجرایی کشور می داند نباید به گونه ای عمل کند که در آینده دست خودش بسته شود و نتواند آن طور که شایسته است در هدایت قوه مجریه وظیفه نمایندگی اش را به انجام برساند.

وی درباره تبدیل شدن مجلس به ابزار انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: این نکته را باید مدنظر داشت که جریان مقابل نیز کار سیاسی و انتخاباتی می کند. به طور مشخص مجلس امروز هر تلاش و خدمتی می کند آنها بلافاصله می گویند «نیت این کار انتخاباتی است». قطعا طرف مقابل از این اقدام چماقی می سازند برای اینکه تلاش های مجلس برای خدمتگزاری را منکوب کنند، قطعا شایسته نیست که گفته شود همه کارهای مجلس انگیزه انتخاباتی دارد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟