مجازات توهین‌کنندگان به قومیت‌ها، ادیان و مذاهب اسلامی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز( چهارشنبه) ایرادات شورای طرح نگهبان در طرح الحاق دو ماده به کتاب مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) را رفع و تصویب کردند.

به گزارش رکنا، طبق اصلاح صورت گرفته ماده ۴۷۰ مکرر الحاقی موضوع ماده یک به شرح زیر اصلاح شد: هرکس با قصد ایجاد خشونت یا تحریک در جامعه یا با عمل به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان یا مذاهب اسلامی مصوب قانون اساسی توهین کند چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت و تنش نشده باشد به حبس و جزای نقدی درجه ۵ یا یکی از آن دو محکوم و در غیراین صورت به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا یکی از آن دو محکوم می شود.

همچنین نمایندگان ماده ۵۰۰ مکرر این طرح را اصلاح کردند که براساس آن متن زیر به انتهای تبصره ۳ ماده ۵۰۰ مکرر الحاقی به موضوع ماده دو مصوبه الحاق می‌شود:

و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری عین حال دارد و اموال استفاده شده از ارتکاب جرم متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین آن به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال ثبت شده به جزای نقدی محکوم می شود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟