در سال‌های اخیر آیت‌الله مصباح از پایداری فاصله گرفت

به گزارش رکنا، وی در ادامه افزود : جبهه پایداری کوشید ایشان را به عنوان پدر و لیدر معنوی خود معرفی کند. در این راستا اخبار و عکس های جلسات اعضای جبهه پایداری با آیت الله مصباح چنین دیدگاهی را به افکارعمومی متبادر می کرد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تأکید کرد: در یکی دو سال اخیر رابطه بین آیت الله مصباح با جبهه پایداری تغییر کرد. دیدارها و جلساتی قرار بود با حضور آیت الله مصباح برگزار شود اما ایشان نیامدند.

براساس این نشانه ها می توان به این نتیجه رسید که آیت الله مصباح داشت از مشی و منش جبهه پایداری فاصله می گرفت. از این به بعد هم باید مراقبت کرد که شخصیت آیت الله مصباح در همان قالب مباحث اندیشه ای شناخته شود و نگذاشت نام و اعتبار ایشان برای مباحث سطحی سیاسی قربانی شود.

وی افزود: اگر جبهه پایداری طبق اساسنامه اش باید مصوباتش را به تأیید یک فقید و مجتهد جامع الشرایط برساند، طبیعتا بعد از فوت آیت الله مصباح، عالِم یا علمای دیگری را جایگزین می کند اما اگر واقعا چنین بند یا ماده ای در اساسنامه جبهه پایداری نیست خوب طبیعتا نیازی ندارد که به عالِم دیگری مراجعه کند، مسیر خودش را می رود و گزینه های خودش را هم خواهد داشت.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟