سالروز تصویب قانون اساسی از نگاه سخنگوی شورای نگهبان

به گزارش رکنا ، سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی در توییتر نوشت: قانون اساسی را میثاق بخوانیم یا توافق، عهدنامه بنامیم یا پیمان، نوشته بدانیم یا نانوشته، سخت باشد یا نرم، تفاوتی نمی کند.

عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت:" قانون اساسی را میثاق بخوانیم یا توافق، عهدنامه بنامیم یا پیمان، نوشته بدانیم یا نانوشته، سخت باشد یا نرم، تفاوتی نمی کند.

آنچه مهم است باور و اعتماد به آن است تا از رفتن باز نماند و در مشکلات و مصایب گشاینده باشد! سال روزتصویب قانون اساسی گرامی باد. "آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟