بیانیه جمعی از مدرسین و اساتید دانشگاه در حمایت از اسدالله اسدی

به گزارش رکنا ، جمعى از مدرسین دانشگاه، وکلاى دادگسترى و حقوقدانان در حمایت از آقای اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی بازداشت شده در بلژیک بیانیهای صادر کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است؛

«در تاریخ ١٠ تیر ١٣٩٧ (برابر با اول جولای ۲۰۱۸) آقای «اسدالله اسدی» رایزن سوم سفارت جمهورى اسلامى ایران در اتریش، درزمان عبور از کشور آلمان دستگیر مى شوند. این اقدام به دلیل قرار جلب اروپایى صادره از سوى دادگاهى در بلژیک و با اتهامى واهیبود. به دنبال آن، مصونیت دیپلماتیک وى از سوی دولت اتریش لغو و ایشان به کشور بلژیک مسترد مى شوند و بعد از گذشت دو سال،پرونده در تیرماه ١٣٩٩ به دادگاه ارسال مى گردد.

در حقوق دیپلماتیک، کادر سیاسى سفارتخانه ها از مصونیت برخوردارند. طبق ماده ۲۹ کنوانسیون ١٩٦١ وین راجع به روابط دیپلماتیک،مأمور سیاسی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد و بلکه کشورپذیرنده موظف است با وی رفتار محترمانه‌ای که متناسب با شأن و جایگاه اوست داشته باشد. در فرض ارتکاب تخلف نسبت به قوانین ومقررات دولت میزبان، افراد دارای مصونیت دیپلماتیک توسط ضابطین و سایر مقامات قضایی دولتها، تعرض ناپذیرند و نهایتاً کشورپذیرنده مى تواند آن نماینده را عنصر نامطلوب اعلام نماید که در این صورت منجر به پایان مأموریت وى خواهد شد.

به عبارت دیگر اعلام به عنوان عنصر نامطلوب، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک نماینده دیپلماتیکاست.

همچنین به موجب ماده ٤٠ این کنوانسیون، “در صورتی که نماینده های دیپلماتیک از دولت ثالث عبور کنند یا در قلمرو دولت ثالثی ‌باشندکه به وی عنداللزوم ویزا اعطا کرده است، در حالیکه در حال ادامه دادن به شروع کار یا برگشت به محل کار خود است، یا وقتی که بهکشور خود باز می گردد، دولت ثالث می بایست تعرض‌ناپذیری و سایر مسئولیت‌هایی را که ممکن است برای ترانزیت با بازگشت ویضروری باشد به او اعطا کند. این مصونیت در خصوص اعضای خانواده ای که نماینده‌ی دیپلمات را همراهی می کنند، یا جداگانه بهمنظور پیوستن به وی یا برای بازگشت به کشور سفر می کنند، اعمال شود.”

بر این اساس برگشت یک دیپلمات به محل کار خود (به صورت مطلق چه از مرخصى و چه از کشور فرستنده) موجب برخوردارى ازمصونیت دیپلماتیک خواهد بود.

این در حالیست که آقاى اسدالله اسدى بعد از خاتمه دادن به مرخصى خود به دلیل سفر رسمى رئیس جمهور ایران به وین و لزوم حضوردر مراسم استقبال، عازم سفارت مى شوند لکن در اقدامى غیرقانونى و در میان راه توسط پلیس آلمان بازداشت مى شوند.

ما امضاءکنندگان به شرح زیر، جمعی از مدرسین دانشگاه، وکلای دادگستری و حقوقدانان، ضمن اعلام غیرقانونی بودن اقدام دولت های آلمان و بلژیک در نقض مصونیت دیپلماتیک و بازداشت آقای اسدالله اسدی در اروپا، با ابراز مراتب اعتراض شدید خود نسبت به این اقدامخلاف کنوانسیون و عرف دیپلماتیک، از سازمان ملل متحد می خواهیم با هدف حفظ بنیان های روابط دیپلماتیک و چارچوب هایکنوانسیون و جلوگیری از طرد عملی و تدریجی آن برای الزام دولتهای آلمان و بلژیک به پاسخگویی در قبال نقض کنوانسیون روابطدیپلماتیک ۱۹۶۱ وین اقدام نماید.

همچنین از وزارت امور خارجه درخواست می کنیم موضوع شکایت علیه این دو کشور در دیوان بین المللى دادگسترى را با جدیت پیگیرینموده و به افکار عمومی و جامعه حقوقی کشور در خصوص اقدامات صورت گرفته اطلاع رسانی نماید. ما آمادگی خود را برای پیگیریحقوقی پرونده با هماهنگی نهادهای ذیربط اعلام نموده و از جامعه حقوقی به ویژه وکلا درخواست می کنیم در پویش اجتماعی آزادیآقای اسدی مشارکت نمایند.»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟