احمدی نژاد در بیو توئیترش نوشت: بازیکن فوتبال!
آیا این خبر مفید بود؟