به گزاش رکنا، به نقل از هفته‌نامه‌ خط حزب‌الله، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این باره فرموده اند: در ایران قبل از انقلاب، نه فقـط از لحاظ اقتصاد زمـان پهلـوی، بلکـه از لحـاظ حتـی پایه‌های اقتصـادی که تـا سـال‌ها بعد هـم اثرش باقی مانـد، بزرگتریـن خیانـت را رژیـم پهلـوی بـه اقتصـاد ایـران کـرده اسـت! ایـران را بـه انبـار کالاهـای وارداتـی کـم‌ارزش و بی‌فایـده غربـی تبدیـل کردنـد؛ ابزارهـای بنجـل و چیزهای زیادی و غیـرلازم را بـا پول‌های کلان خریدنـد! کشـاورزی این کشـور را که یـک روز به کلی خودکفا بود، به کلی نابود کردند نابـود کردنـد، به‌طوری‌کـه بعـد از گذشـت سـال‌ها هنـوز هم که هنوز اسـت، کشـاورزی مـا به حـال او برنگشته اسـت، چون سـیل مهاجرت‌هایی که با تشـویق آنها به سـمت شـهرها بـه راه افتاد، چیزی نبـود کـه بـه آسـانی بشـود جلـوش را گرفـت.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟