بدعهدی اروپا نفت را به 200 دلار می‌رساند

به گزارش رکنا ، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایران در مرحله دوم طبق برجام تعهداتش را انجام خواهد داد، اما اگر اروپایی‌ها بازهم توجهی به منافع ایران نداشته باشند، یقین بدانند که ما گام سوم و چهارم را هم برخواهیم داشت.

ابوالفضل حسن‌بیگی نماینده مردم دامغان در مجلس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شورای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسلامی با اشاره به آغاز فرصت 60 روزه دوم ایران به اروپا برای عمل به تعهداتش در برجام گفت: اگر اروپایی‌ها بتوانند منافع ایران در برجام همچون خرید آسان نفت، بحث کشتی‌ها و مسائل بانکی و اقتصادی را تامین کنند، جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد که بررسی جدیدی را در بحث برجام داشته باشد.

وی با اشاره به آغاز فرصت 60 روزه دوم ایران به اروپا، افزود: قطعا کسانی که در این وضعیت در صورت عدم تامین منافع ایران ضرر خواهند کرد، اروپایی‌ها خواهند بود و اروپایی‌ها باید از خودشان رشادت نشان دهند و منافع ایران در این راستا تامین شود. ایران در این گام غنی‌سازی 3 درصد اورانیوم را به 3.67 ارتقا می‌دهد و این بیانگر آن است که جمهوری اسلامی سر سوزنی با کسی تعارف ندارد و مردم ایران هم همواره از مقامات و مسئولان خود می‌خواهند که با اقتدار در مقابل دشمن بایستند و می‌گویند هرگونه تحریم را می‌پذیریم اما تحقیر را نه.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ایران در مرحله دوم طبق برجام تعهداتش را انجام خواهد داد، اما اگر اروپایی‌ها بازهم توجهی به منافع ایران نداشته باشند، یقین بدانند که ما گام سوم و چهارم را هم برخواهیم داشت.

حسن‌بیگی خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اروپایی‌ها باید بدانند اگر به این روند ادامه دهند، در آینده نفت را باید بشکه‌ای 200 دلار خریداری کنند و از طرفی ما دستمان باز است تا از NPT هم خارج شویم.

وی افزود: اروپایی‌ها باید به سرعت تصمیم بگیرند و بدانند جمهوری اسلامی ایران دیگر آن ایران سال 56 نیست. امروز هیچ قدرتی در صحنه بین‌المللی تاب و توان مقابله با جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

حسن‌بیگی اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: اگر اروپایی‌ها به تعهداتشان عمل نکنند ما گام‌های سوم و چهارم را برخواهیم داشت و در گام چهارم از برجام خارج خواهیم شد و در این مرحله دست به اقدامات دیگری نیز خواهد زد. ما به اندازه کافی به اروپایی‌ها وقت داده‌ایم و آنها هم به حد کافی وقت‌کشی کرده‌اند. اروپایی‌ها باید بدانند صحبت‌هایی که در یک قرن و نیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرن قبل می‌کردند دیگر خریدار ندارد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟