به گزارش گروه سیاسی رکنا ، اسحاق جهانگیری در توییتر خود نسبت به تجمعات رذوز گذشته در دانشگاه تهران واکنش نشان داد و گفت: "هرحادثه ای دردانشگاه باموضوعیت دانشجورخ دهد هرقدرکوچک هم باشد، نیازمندتوجه واهتمام فراوان است.  محل ، عقلانیت، اخلاق، التزام اجتماعی و است و دانشجویان اعضای این خانواده اند که بایدبتوانندباخود، استادان،مدیران وبامسئولان کشورآزادانه وحتی منتقدانه گفتگوکنند."

توییت جهانگیری

آیا این خبر مفید بود؟