جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نامه نوشتند.

در این نامه آمده است: با توجه به رفتار اخیر مسئولین شبکه اجتماعی اینستاگرام در همراهی با اقدامات سخیف و غیر قانونی دولت امریکا و همراهی دیگر کشور ها در جهت تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که موجب از دسترس خارج کردن صفحات مجازی فرماندهان عالی رتبه سپاه و بعضی از افراد انقلابی و دلسوز شد و باعث تاسف همگان گردید.
لذا این رفتار نابخردانه مسئولین اینستاگرام حاکی از عدم آزادی بیان و آغاز جنگ روانی تمام عیار علیه افکار عمومی می باشد حال که ماهیت این شبکه اجتماعی بر همگان مشخص شده است، از شما و دیگر مسؤلان مربوطه با جدیت امر خواستار ساماندهی به فضای مجازی و هشدار های لازم به مسؤلین شبکه اجتماعی هستیم.

لازم به ذکر است جنبش دانشجویی بنا بر رسالت خود در پی احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران اسلامی می باشد، لذا هرگونه پاسخ منفعلانه در برابر این رفتار وقاحت گرایانه شبکه اینستاگرام مطالبه گری عمومی جنبش دانشجویی را در پی خواهد داشت‌
امضا کنندگان این نامه به شرح زیر است:

_بسیج دانشگاه شاهد تهران
_بسیج دانشگاه شهید رجایی
_بسیج دانشگاه تربیت مدرس
_بسیج دانشگاه شهید مطهری
_بسیج دانشکده نفت تهران
_ بسیج دانشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی ن . م
_بسیج دانشکده علوم و فنون قران تهران
_بسیج دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟