پزشکیان خطاب به دانشجویان معترض گفت:من نگاه خودم را گفتم و شما هم اعتراضی دارید بیایید نقد کنید.

با فحش دادن و فریاد کشیدن به جایی نمی رسیم، منطقی که فریاد می زند منطق نیست، من آماده شنیدن نقدها هستم، بگویید تا بشنوم.

اگر کسی ادعای مردمی بودن دارد، بنده هستم؛ همه دوستانم آمریکا هستند و من اینجا مانده ام.

بعد از ۴۰سال طبابت نه سهامی دارم و نه پولی از کسی گرفته ام.

اگر مرد هستید وقتی جای من قرار گرفتید، جوری زندگی کنید که من زندگی کرده ام.

اگر منطق دارید، با منطق صحبت کنید؛ درحالی تهمت و افترا می زنید که زندگی من شفاف است و برخلاف مدعیان حامی شما، از هیچ امتیازی استفاده نکرده ام.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟