محمد مهاجری نوشت: در موضوع استیضاح وزیرخارجه چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد؟

1- وزیر رای بیاورد: در این حالت عده ای چنین برداشت می کنند که حرف ظریف در باره پولشویی را مجلس قبول دارد.

2- وزیر رای نیاورد: عده ای دیگر خواهند گفت مجلس از مصداقهای حرفهای ظریف در باره پولشویی است.

3- استیضاح پس گرفته شود: عده ای دیگر چنین برداشت خواهند کرد که نمایندگان استیضاح کننده کم آوردند و از ترس افشاگری بیشتر، پا پس کشیدند.

در همه موارد بالا، باخت با مجلس است و ظریف حداکثر در یک مورد بازنده است، آن هم شاید.

پ.ن: خدا رحمت کند مادربزرگم را که از دوران کودکی این ضرب المثل را بارها از او شنیده بودم:عقل که نباشد جان در عذاب است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟