سومین محموله واکسن کرونا وارد آذربایجان غربی شد

‍ ‍   به گزارش خبرنگار رکنا، دکتر جواد آقازاده درباره مرحله دوم دریافت واکسن کرونا افزود: در مرحله دوم 2 هزار و 485 دوز واکسن برای استان و 305 دوز واکسن برای دانشکده علوم پزشکی خوی دریافت شد که در مجموع 2 هزار و 790 دوز واکسن توسط آذربایجان غربی دریافت شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درباره مرحله سوم دریافت واکسن کرونا ابراز کرد: در مرحله سوم دریافت واکسن، یک هزار و 345 دوز واکسن برای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و 210 دوز واکسن برای دانشکده علوم پزشکی خوی دریافت شد و در مجموع یک هزار و 555 دوز واکسن کووید 19 در استان دریافت شد. 

 دکتر آقازاده درباره تعداد واکسن دریافتی استان افزود: تاکنون 4 هزار و 780 دوز واکسن کووید 19 به آذربایجان غربی تحویل داده شده است که از این تعداد 4 هزار و 190 دوز واکسن برای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و 590 دوز واکسن برای دانشکده علوم پزشکی خوی می باشد و همچنان کادر درمان در اولویت دریافت واکسن هستند.

استان آذربایجان غربی ارومیه نسرین کریم معجنی 

 

آیا این خبر مفید بود؟