ارتباط توالت رفتن با نمک خوردن!

اگر زیاد توالت می‌روید، نمک کمتری بخورید !

به گزارش رکنا ، نوشیدن زیاد آب تنها عاملی نیست که شما را مجبور می‌کند که دائم به دستشویی بروید. خوردن نمک بیش از حد نیز می‌تواند همین اثر را داشته باشد

وقتی سدیم زیادی مصرف کنید، کلیه‌های شما مجبور به اضافه کاری برای جدا کردن نمک اضافه از خون می‌کند و بیشتر از حد معمول ادرار می‌کنیدآخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟