روش های تقویت هوش چندگانه

به گزارش رکنا ، براى اینکه از نظر هوشى تقویت شوید، روش هاى زیر را به کار گیرید. با تقویت هوش بصرى، زبانى و گفتارى در کارها و زندگى تان موفق تر خواهید بود.

پوستر

این روش هوش بصرى فضایى، زبانى را فعال مى کند.

تعریف: افراد اگر نمایش منطقى مفاهیم کلیدى را به صورت بصرى ببینند اطلاعات را بهتر جذب مى کنند. این پوسترها حتى فراگیران را قادر مى سازد تا تلفیق سازى و دستیابى اطلاعات بهتر صورت گیرد. با نشانه گذارى، بزرگنمایى و عکس دار کردن مفاهیم مى توانید از این روش بهره بگیرید.

صوت

این روش هوش گفتارى و گفتار درون فردى را فعال مى کند. با این روش که امروزه استفاده از آن بسیار آسان تر شده است افکار، احساسات و عکس العمل ها سریع تر و دقیق تر صورت مى گیرد.

نمایش دادن

این روش تمام هوش ها را فعال مى کند. این روش را مى توان براى تمام موضوعات به کار برد، به دلیل پویا و اکتیو بودن این روش براى افراد بسیار جذاب تر نیز هست. این روش در استفاده از کامپیوتر، طرز استفاده از یک دستگاه آموزش هنر و به کار مى رود.

موسیقى

این روش هوش موسیقى را فعال مى کند. تقریباً همه افراد تجربه کرده اند که با شنیدن یک موسیقى خاص یک تصویر، فکر و یا خاطره براى آنها زنده مى شود. موسیقى مى تواند احساسات را برانگیزد و باعث افزایش یادگیرى شود. مى توانید با گوش دادن به یک قطعه موسیقى ملایم هنگام فعالیت و یا کار، بهره ورى را افزایش داد و به یادآورى مجدد کمک مى کند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟