خطر سلامتی در کمین احساسی ها

به گزارش رکنا ، احساسات را جدی بگیرید و در مدیریت احساسات تان در شرایط مختلف کوشا باشید. در ادامه متوجه می شوید که هر حالت منفی احساسی چه اثر سوئی روی بدن تان می گذارد.

نگرﺍﻧﯽ ﻣﻌﺪﻩ ﺭا ﺿﻌﯿﻒ می کند

ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮐﺒﺪ ﺭا ﺿﻌﯿﻒ می کند

ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ شش را ﺿﻌﯿﻒ می کند

ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻣﻐﺰ را ﺿﻌﯿﻒ می کند

ﺗﺮﺱ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ می شود برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟