چاقی در سطح جهانی به عنوان یک عامل پراهمیت در راستای ‌ابتلا به انواع امراض شناخته شده و مطالعات نشان داده است که تمرینات منظم هوازی عامل مهمی در کاهش وزن و خطرات مربوط به آن ‌است.

در پژوهشی محققان به بررسی تأثیر شش هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره آبی دانه زیره سیاه ‎ ( carumcarvi )‌‌ بر سطوح سرمی آدیپولین، آیریزین، پروفایل لیپیدی و بیان ژن‌های ‌ CTRP ‌12 و ‌ FNDC ‌5 ‌بافت چربی، تغییرات وزن بدن و چربی زیرجلدی موش‌های صحرایی نر چاق بود. در این مطالعه تجربی، از ‌۳۲ سر موش صحرایی نر چاق شده، به دنبال ۱۲ هفته رژیم غذایی پرچرب استفاده شد.‌

موش‌های مورد مطالعه به‌طور تصادفی به چهار گروه کنترل، تمرین، عصاره زیره سیاه (۲ درصد غذا)، تمرین + ‌عصاره زیره سیاه (۲ درصد غذا) تقسیم شدند. گروه‌های تمرین ۵ روز در هفته به مدت ۶ هفته تمرین ‌هوازی (تقریباً معادل 55 تا 70 درصد‌ VO ‌2‌ max ‌) انجام دادند. تغییرات وزن بدن و میزان بافت چربی زیرجلدی ‌نیز اندازه‌گیری شد. تمرینات هوازی در ترکیب با عصاره زیره سیاه باعث کاهش معنی‌دار وزن نهائی بدن و ‌وزن چربی زیرجلدی، تری گلیسیرید، کلسترول تام، لیپوپروتئین کم چگالنسبت به گروه کنترل و افزایش ‌لیپوپروتئین پرچگال، آدیپولین، آیریزین، بیان ژن ‌ FNDC ‌5 و ‌ CTRP ‌12 نسبت به گروه کنترل شد.‌

باتوجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاد بر این است جهت کاهش اختلالات مرتبط با چاقی و کاهش وزن از ‌تمرینات هوازی با شدت متوسط و مصرف دانه زیره سیاه استفاده شود.‌

زیره سیاه یکی از گیاهانی است که به‌طور سنتی برای کاهش وزن استفاده می‌شود.‌

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، این پژوهش توسط صدیقه طاهرزاده، دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش دانشگاه بیرجند در قالب رساله دکتری با ‌راهنمایی دکتر مهدی مقرنسی و دکتر بهرام رسولیان و مشاوره دکتر آیت کائیدی و دکتر امیر ‌خسروی و داوری دکتر مرضیه ثاقب جو، دکتر محمداسماعیل افضل پور و دکتر محمد ملکانه انجام شده است.‌برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟