ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﭙﺰﻳﺪ،ﺍﺯ ﻛﺪﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺠﻮﻳﻴﺪ؛ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﻝِ ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﻴﻦ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

 کدو شامل کدو سبز و کدو تنبل میشود.

▫️ خواص کدو

۱- شاد کردن دل اندوهگین.

۲- دور کردن حشرات (توسط برگ کدو).

۳- کدو آرام بخش است (برای افراد عصبی و بیش فعال مفید است).

۴- کدو برای بیماری مغزی و ام اس مفید است

۵- افزودن مغز و عقل

پ.ن: سر کدو تنبل بریده نشود.

▫️توضیحات

– ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ:ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﭙﺰﻳﺪ،ﺍﺯ ﻛﺪﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺠﻮﻳﻴﺪ؛ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﻝِ ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﻴﻦ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. (ﺑﺤﺎﺭﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ/ﺝ ۶۶/ﺹ ۲۲۵)

– ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ: ﻛﺪﻭ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ، ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭﺧﺘﻰ ﺳﺒُﻚ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﻳﻮﻧﺲ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﺎﻧْﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻛﺴﻰ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺭﺷﻰ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ، ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺪﻭﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺮﻳﺰﺩ ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﻐﺰ ﻭ ﻋﻘﻞ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ. (دانشنامه احادیث پزشکی/ج۲/ص۴۲۶)

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟