بر اساس مطالعات، قند می تواند عملکرد مغز را در انجام وظایف دشوار بهبود بخشد.

مطالعه جدیدی از سوی محققان دانشگاه گرجستان ثابت می کند که شکر، قدرت مغز را افزایش می دهد. در این مطالعه که نتایج آن در نشریه Psychological Science منتشر شده، محققان 51 نفر از افراد مورد مطالعه را به دو گروه تقسیم کردند. گروه اول نوشیدنی لیموناد خود را با قند طبیعی و گروه دوم با شیرین کننده های مصنوعی شیرین کرده اند.

سپس عملکرد مغز شرکت کنندگان با انجام آزمون هایی ارزیابی شده است. به عنوان اولین آزمون، از شرکت کنندگان خواسته شده تا در متنی، روی حروفی خاص خط بکشند و طی آزمون دوم، توانایی مغز شرکت کنندگان در تشخیص نشانه های تصویری و متنی، از طریق آزمون Stroop Test سنجیده شد.

نتایج آزمون ها نشان داد که عملکرد مغز شرکت کنندگان گروه اول، بسیار سریع تر از گروه دوم است. دلیل این امر از سوی محققان، اینگونه توضیح داده می شود که گلوکز، انگیزه مغز را برای انجام سریع تر وظایف دشوار، افزایش می دهد.

یکی از اساتید این مطالعه می گوید :« محققان تصور می کردند که قند، برای تامین انرژی بدن لازم است. اما بعد از این مطالعه مشخص شد که گلوکز موجود در قند، سنسورهای ساده کربوهیدرات را روی زبان تحریک می کند و این، به نوبه خود به مراکز انگیزشی مغز سیگنال می دهد و توجه و تمرکز بدن را به انجام وظیفه ای دقیق تر و سریع تر، مثل خواندن کلمات آزمون Stroop افزایش می دهد.»

اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟