کدخبر: 397413 15

رکنا: فشار خون بالا افراد را در معرض بیماری آلزایمر قرار می دهد.

تحقیق جدید نشان می دهد فشارخون بالا در سنین بالا در انسداد و تنگ شدن عروق خونی مرتبط با بیماری آلزایمر نقش دارد.

محققان کلینیک راش در شیکاگو آمریکا با پیگیری وضعیت حدود ۱۳۰۰ نفر تا زمان مرگ دریافتند ریسک بروز یک یا چند ضایعه مغزی در بین افراد دارای فشارخون سیستولیک بالا به شکل قابل توجهی بالاتر است.

به این ضایعات مغزی به اصطلاح «آنفارکتوس» گفته می شود، یعنی نواحی از مغز به دلیل انسداد جریان خون تبدیل به بافت مرده شده که می تواند موجب بروز سکته شود.

فشارخون عادی باید به صورت ۱۲۰/۸۰ mm/Hg یا کمتر باشد. عدد بالا را فشارخون سیستولیک و عدد پایین را فشارخون دیاستولیک می گویند.

دکتر «زو آروانیتاکیس»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «چندین دهه است که می دانیم فشارخون بالا، بخصوص در دوره جوانی، با بروز سکته مرتبط است. اما اطلاعات کمی در مورد ارتباط آن با بیماری مغزی-عروقی وجود دارد.»

تیم تحقیق با استفاده از نتایج کالبدشکافی بعد از مرگ شرکت کنندگان دریافت ۴۸ درصد شرکت کنندگان که یا دچار فشارخون بالا بودند و یا داروی فشارخون مصرف می کردند، دارای یک یا چند ضایعه آنفارکتوس مغزی بودند. ریسک بروز این ضایعات در افراد دارای فشارخون سیستولیک بالاتر به مراتب بیشتر بود.

به عنوان مثال، برای افراد دارای میانگین فشارخون سیستولیک ۱۴۷ mm/Hg در مقایسه با ۱۳۴ mm/Hg، احتمال بروز ضایعه مغزی تا ۴۶ درصد بیشتر می شد.

محققان با بررسی علائم بیماری آلزایمر در نمونه مغزهای کالبدشکافی شده به ارتباط بین فشارخون سیستولیک بالاتر در سال های قبل از مرگ و تعداد بالا گره خوردگی ها در مغز پی بردند. گره خوردگی های موجود در مغز مشخصه وجود بیماری آلزایمر هستند.

به گفته محققان، وجود پلاک های آمیلوئید در مغز که مشخصه بیماری آلزایمر است ارتباطی با این فشارخون ندارد. محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

 

آیا این خبر مفید بود؟

تحقیق جدید نشان می دهد فشارخون بالا در سنین بالا در انسداد و تنگ شدن عروق خونی مرتبط با بیماری آلزایمر نقش دارد.

محققان کلینیک راش در شیکاگو آمریکا با پیگیری وضعیت حدود ۱۳۰۰ نفر تا زمان مرگ دریافتند ریسک بروز یک یا چند ضایعه مغزی در بین افراد دارای فشارخون سیستولیک بالا به شکل قابل توجهی بالاتر است.

به این ضایعات مغزی به اصطلاح «آنفارکتوس» گفته می شود، یعنی نواحی از مغز به دلیل انسداد جریان خون تبدیل به بافت مرده شده که می تواند موجب بروز سکته شود.

فشارخون عادی باید به صورت ۱۲۰/۸۰ mm/Hg یا کمتر باشد. عدد بالا را فشارخون سیستولیک و عدد پایین را فشارخون دیاستولیک می گویند.

دکتر «زو آروانیتاکیس»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «چندین دهه است که می دانیم فشارخون بالا، بخصوص در دوره جوانی، با بروز سکته مرتبط است. اما اطلاعات کمی در مورد ارتباط آن با بیماری مغزی-عروقی وجود دارد.»

تیم تحقیق با استفاده از نتایج کالبدشکافی بعد از مرگ شرکت کنندگان دریافت ۴۸ درصد شرکت کنندگان که یا دچار فشارخون بالا بودند و یا داروی فشارخون مصرف می کردند، دارای یک یا چند ضایعه آنفارکتوس مغزی بودند. ریسک بروز این ضایعات در افراد دارای فشارخون سیستولیک بالاتر به مراتب بیشتر بود.

به عنوان مثال، برای افراد دارای میانگین فشارخون سیستولیک ۱۴۷ mm/Hg در مقایسه با ۱۳۴ mm/Hg، احتمال بروز ضایعه مغزی تا ۴۶ درصد بیشتر می شد.

محققان با بررسی علائم بیماری آلزایمر در نمونه مغزهای کالبدشکافی شده به ارتباط بین فشارخون سیستولیک بالاتر در سال های قبل از مرگ و تعداد بالا گره خوردگی ها در مغز پی بردند. گره خوردگی های موجود در مغز مشخصه وجود بیماری آلزایمر هستند.

به گفته محققان، وجود پلاک های آمیلوئید در مغز که مشخصه بیماری آلزایمر است ارتباطی با این فشارخون ندارد. محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

 اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها