رکنا:امداد رسانی اورژانس به کودک ۵ ساله ی که در رودخانه بشار در روستای کردلاغری غرق شده بود بی نتیجه ماند.

مهمترین عناوین سانحه

ادامه