نقش مهم آگاهی در باورهای شخصی

وقتی باورهای خاصی نسبت به خود و ارتباطات خود با دیگران و جهان دارید و هویت خود را بر اساس آنها، تعریف و تعیین می‌کنید.

به گزارش رکنا ، برای اینکه چطور باشید و چگونه زندگی کنید نیز قوانینی وضع خواهید کرد. این قوانین و راهبردها، باعث می‌شوند جهان را قابل پیش‌بینی تصور کنید و این از رنج شما ظاهراً کم می‌کند اما آسیب‌های فراوانی به شما می‌زند!

اطرافتان حصار دفاعی نکشید

به فرض، اگر شما خودتان را فردی بی‌ارزش تصور کرده باشید اطراف خود حصاری دفاعی می‌کشید تا کسی به شما نزدیک نشود! همیشه احساس تهدید و ناامنی دارید و فکر می‌کنید همه با شما مشکل دارند! راهبرد شما دفاع مطلق یا حمله قبل از تهدید است!

هیچ وقت اجازه نده کسی به تو نزدیک شود! به آدمهای غریبه، اعتماد نکن! همیشه تا احساس ناامنی کردی فاصله بگیر! اگر در خدمت دیگران نباشی آنها تو را ترک می‌کنند! تو بی‌ارزش هستی مگر اینکه خودت نباشی! باید همیشه بدون اشتباه عمل کنی وگرنه دیگران تو را نالایق می‌دانند! در مورد احساساتت با کسی صحبت نکن و از هیچ کس درخواست کمک نکن!

اگر دقت کنید قوانین بالا، حاصل باورهای مطلق و شرطی شده‌ای هستند که در تمام دیدگاهها، رفتارها و روابط شما در زندگی تاثیر دارند. وقتی دچار باورهایی مطلق باشید؛ ذهن شما جایی برای پذیرش اطلاعات جدید و متفاوت با باورهای قبلی نخواهد داشت.‌ اطلاعات متناقض را انکار می‌کند و شواهد مخالف را نادیده می‌گیرد.

باورهایتان را به چالش بکشید

هدف من در این مطلب این نیست که باورهایتان را حذف کنید یا به سمت مثبت یا منفی ببرید. بلکه از شما می‌خواهم آگاه به این باورها باشید و درستی و واقعیت آنها را زیر سوال ببرید تا به باورهایی انعطاف پذیر و واقع بینانه برسید.

آیا شما تمام تجارب زندگی و تمام اطلاعات و شواهد متفاوت زندگی را برای تایید باورهایتان در نظر گرفته‌اید؟ آیا برداشت‌های خود از تجارب و وقایع زندگی را مورد سوال قرار داده‌اید؟ آیا برداشت‌های شما یک‌سویه نبوده است؟ چقدر باورهایتان را مورد آزمایش قرار داده‌اید و به آنها شک کرده‌اید؟آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

@reality.mind

آیا این خبر مفید بود؟