معجزه آرامش در طرز فکرت است

انسان خشنود و خرسند سراسر عشق است. حتی عاشق هم نیست‌، بلکه فقط عشق است و بس.

به گزارش رکنا ، از بهر خود عشق، عشق می ورزد، زیرا این کار، یگانه راه قدردانی از هستی است. عشق، شکرگزاری و عبادت اوست. بنابراین او همواره به همه کس و همه چیز عشق می ورزد‌‌، بدون اینکه در عوض چیزی بطلبد. فقط از خود می بخشد، زیرا خدا آنقدر به ما داده است که باید مقدار اندکی از آن را به دیگران ببخشیم.

معجزه اینجاست که ما هر قدر بیشتر ببخشیم، بیشتر دریافت می داریم. چون با راز و هنر بخشیدن آشنا شوی، ممکن نیست در این باره خست به خرج دهی. تا حد امکان خواهی بخشید، زیرا هر قدر بیشتر ببخشی، بیشتر دریافت می داری. شادمانی خود را ببخش.

عشق و مهربانی خود را ببخش. هر چه را که داری ببخش- تمام ثروت های درونی ات را. اینگونه بخشیدن، منظور من از آن است که « انسان خرسند سراسر عشق است.» پس ذهنت را از ناخرسندی به خرسندی دگرگون کن تا معجزه را ببینی. تا عشق در هزاران جهت، در هزاران بعد و هزاران راه از تو جاری شود.

تا زندگی چنان شکوهمند شود که عقل از درک آن عاجز و ذهن از هضم آن ناتوان باشد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟