یک منبع آگاه روز پنجشنبه ۴شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگار رکنا درخوزستان اظهار داشت: درپی شیوع موج پنجم ویروس کرونا وقرمز بودن شهرهای خوزستان ووضعیت خطرناک درشهرستان آبادان بازرسی از واحدهای صنفی  برای مبازره با ویروس کرونا  درسطح شهرستان آبادان انجام شد.

دراین راستا، چند قلیان سراکه در شهرستان آبادان به اخطارهای بهداشتی توجه نکرده بودند و همچنان به باز بودن واحد های صنفی خود اصرار داشتند، توسط پلیس اماکن عمومی آبادان واحد قلیان سرایشان پلمب شد.

وتمامی قلیان سراهای آبادان نیزبه دلیل وضعبت خطرناک کرونا تعطیل شدند.

 اگر مردم بهداشت و شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت نکنند وضعیت شکننده تر از وضع حاکم خواهد بود و غیر قابل کنترل خواهد شد.

علی رنجکش

آیا این خبر مفید بود؟