زلزله خوزستان را لرزاند + جزئیات

زلزله   ای به بزرگی: 3.9 خوزستان را لرزاند.

محل وقوع: استان خوزستان - حوالی میداود

به گزارش رکنا، تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1400/04/12 11:03:52

طول جغرافیایی: 49.83

عرض جغرافیایی: 31.22

عمق زمین‌لرزه: 11 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

17 کیلومتری میداود (خوزستان)

22 کیلومتری رامهرمز (خوزستان)

29 کیلومتری صیدون (خوزستان)

 نزدیکترین مراکز استان:

109 کیلومتری اهواز

157 کیلومتری شهرکرد

آیا این خبر مفید بود؟