چرا سهمیه سوخت برخی از وانت بارها کاهش یافت ؟

سهمیه سوخت / فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: در دو سه روز گذشته سهمیه سوخت مردادماه وانت بار‌ها به کارت سوخت رانندگان واریز شد.

او ادامه داد: سهمیه عملکردی اعتباری بخش حمل ونقل عمومی پس از تایید از سوی وزارت خانه‌های مربوطه و ارسال اطلاعات به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی دو روز گذشته واریز شد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در خصوص کاهش بخشی از سهمیه سوخت برخی از وانت بار‌ها بیان کرد: این وانت‌ها جز خودرو‌های پرمصرف بوده اند که دوگانه سوز شده اند و مقدار بنزین سهمیه ای آنها مطابق با مصوبات قانونی کاهش یافته است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟