آخرین خبر از زمان دقیق پرداخت یارانه معیشتی

ستاره پارسی : نخستین یارانه معیشتی پس از استقرار دولت سیزدهم در این ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد

 

 

آیا این خبر مفید بود؟