فرصت 9 ماهه مشاغل برای تهیه دستگاه P.O.S

به گزارش رکنا ، محمد مسیحی، معاون درآمدی سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به قانون، تمام مشاغل و اصناف مکلف به استفاده از کارتخوان در واحدها و دفاتر خود هستند.

تعداد مشخصی از مشاغل به گروه‌های مختلف دسته بندی می‌شوند و به هر گروه از این مشاغل مهلت داده می‌شود که نسبت به استفاده از کارتخوان اقدام کنند که هم اکنون ۱۵ رده شغلی مکلف به انجام این مهم هستند.

هم اکنون مشاغل حدود ۹ ماه مهلت دارند تا نسبت به تهیه دستگاه P.O.S اقدام کنند و قطعا تفاوتی بین مشاغلی که از این طرح به خوبی استقبال می‌کنند و مشاغلی که استقبال نمی‌کنند قائل خواهیم شد.

فعالان اقتصادی که به خوبی از طرح استفاده از پایانه فروش استقبال کنند، مالیات آن‌ها بر اساس اظهار خودشان وضع خواهد شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟