رکنا: روستاییان در شالیزار با یک کروکودیل غول پیکر روبرو شدند که جریان سیل آن را آورده بود.

مهمترین عناوین زیست پلاس