پرواز اورژانس هوایی برای نجات خانم ۴۰ ساله و آقای ۶۱ ساله در شهرکرد

محمد حیدری رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: خانم ۴۰ ساله‌ای به درمانگاه چمن گلی با علایم قلبی مراجعه کرد، با همکاری درمانگاه چمن گلی بعد از انجام اقدامات درمانی مناسب به دلیل وخامت حال بیمار و برای کاهش زمان در امداد رسانی توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ از درمانگاه چمن گلی به وسیله بالگرد برای اقدامات درمانی و بررسی بیشتر به بیمارستان هاجر (س) شهرکرد منتقل شد.

به گزارش رکنا، او افزود: آقای ۶۱ ساله‌ای هم که از کوه سقوط کرده بود پس از بررسی کامل و انجام اقدامات درمانی مناسب توسط تکنسین‌های اورژانس هوایی ۱۱۵ برای اقدامات درمانی و بررسی بیشتر توسط بالگرد به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شد.

آیا این خبر مفید بود؟