عکس های تصادف سمند با دستفروشان میوه در آزادگان

در ساعت 17:15 بعد از ظهر دیروز یکدستگاه سواری سمند به قصد خرید میوه از دستفروشانی که درمسیر بزرگراه آزادگان به غرب بعد از دوربرگردان الغدیر داخل پهلوگاه بوده اند ناگهان ترمز می کند که در در همان مسیر مشغول تردد بوده به شدت با سمند و سپس با عابر ( دستفروش  ) برخورد کرده و چرخ  و خود میوه فروش را  چندین متر پرتاب می نمایند که متاسفانه  در این حادثه عابر ( میوه فروش ) و راننده سمند و همچنین راننده و 3 سرنشین پراید مصدوم می گردند که با حضور عوامل اورژانس به نزدیکترین محل درمانی  منتقل می گردند .

(برابر ماده 159 آیین نامه راهنمایی و رانندگی که اشعار می دارد : هرگونه توقف کوتاه یا طولانی مدت در خط عبوری یا مسیر وسایل نقلیه و پیادگان و همچنین توقف وسایل نقلیه در حاشیه را هها برای عرضه و خرید و فروش  که موجب تجمع اشخاص و یا وسایل نقلیه در محل یا انحراف دید و کاهش توجه رانندگان از رانندگی و احتمال وقوع تصادفات گردد ، ممنوع است .)

تصادف آزادگان

تصادف آزادگان

تصادف آزادگان

تصادف آزادگان

تصادف آزادگان

تصادف آزادگان

تصادف آزادگان

تصادف آزادگان

تصادف آزادگان

تصادف آزادگان

آیا این خبر مفید بود؟