اهدای عضو 2 کردکویی در گلستان

اهدای عضو 2 گلستانی جان دوباره ای به بیماران بخشید.

به گزارش رکنا، عباسعلی مهماندوست ۵۲ ساله، ساکن کردکوی به دلیل سکته مغزی و خونریزی عروق دچار مرگ مغزی شده بود که با تایید مرگ وی و رضایت خانواده اعضای بدن او اهدا شد.

کمتر از ۲۴ ساعت از تأیید مرگ مغزی، عباسعلی مهماندوست با اهدای کلیه و کبد، جان دو بیمار نیازمند اهدای عضو را زندگی دوباره بخشید.

آیا این خبر مفید بود؟