رییس شبکه بهداشت ودرمان هشترود در جلسه مبارزه وپیشگیری از بیماری کرونا

سلیمان جعفر زاده همچنان از مردم خواست طبق روال قبلی به شیوه نامه های بهداشتی عمل نمایند چون سفارش  بهداشت جهانی این مواردرا تایید می کند.

به گزارش رکنا جعفر زاده آخرین وضعیت کرونا در هشترودرا در تاریخ ۳۰اردیبهشت به شرح ذیل تشریح کرد:

تعداد کل موارد مبتلای مثبت تاکنون: ۲۶۶۲ نفر

تعداد موارد مبتلای مرد: ۱۲۹۶ نفر

تعداد موارد مبتلای زن: ۱۳۶۶ نفر

تعداد موارد مبتلای شهری:۱۵۲۴  نفر

تعداد موارد مبتلای روستایی: ۱۱۳۸ نفر

رئیس شبکه بهداشت ودرمان هشترود اضافه کرد:

تعداد کل فوتی ها تاکنون: ۷۱ نفر

تعداد فوتی های مرد: ۳۴ نفر

تعداد فوتی های زن: ۳۷ نفر

تعداد فوتی های شهری: ۲۹ نفر

تعداد فوتی های روستایی: ۴۲ نفر

 وضعیت کرونای شهرستان در هفته اخیر از زبان رئیس شبکه بهداشت ودرمان هشترود نیز به این شرح می باشد

تعداد بستری: ۱۰ نفر

بستری بخش عادی : ۹ نفر

بستری بخش ویژه کرونا : ۱ نفر

تعداد فوتی: ۴ نفر

وضعیت: نارنجی

این مسئول بهداشتی خاطر نشان کرد:

مناطق آلوده پرخطر در سطح شهرستان نیز موارد ذیل می باشند.

مناطق سه گانه شهری_ روستای پاشابیگ_ روستای مندربلاغی_ روستای داشبلاغ عجمی_ روستای عمرانکندی

رئیس شبکه بهداشت ودرمان هشترود در مورد واکسیناسیون همگانی نیز گفت:

اولین مرحله واکسیناسیون عمومی افراد سنین ۷۵_۸۰ سال در حال اجراست که تاکنون در شهرستان هشترود ۶۵۴ از ۸۳۸ نفر واکسینه شده اند.

همچنین وی تاکید کرد:

اولین مرحله واکسیناسیون عمومی افراد سنین ۷۵_۷۰ سال از روز شنبه آغاز خواهد شد.

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟