اهداء عضو بار دیگر زندگی بخش شد

اماموردی مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: نوزدهمین مورد اهداء عضو زنجان با ایثار خانواده گل محمدی از شهرستان خرمدره رقم خورد.

او افزود: مرحوم کریم گل محمدی ۳۵ ساله اهل شهرستان خرمدره که به دنبال خونریزی مغزی به بیمارستان ولیعصر زنجان انتقال یافته بود پس از تائید مرگ مغزی و رضایت اهداء عضو به بیمارستان سینا انتقال یافت.

پس از تائید مرگ مغزی کلیه‌ها و کبد، به بیماران در انتظار پیوند هدیه شد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟