مجازات‌های جایگزین حبس برای زندانیان لرستان صادر می شود

به گزارش رکنا، مزه رضایی معاون قضایی دادگستری لرستان اظهارداشت: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان لیست متهمان تحت قرار توسط سازمان زندان‌ها تهیه و تعیین تکلیف این متهمان توسط دادستان‌های حوزه‌های قضایی به سرعت انجام شود.

او گفت: تهیه لیست محکومان مالی توسط سازمان زندان‌ها و بررسی تقاضا‌های اعسار یا تقسط زندانیان و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی سازمان زندان‌ها و دادیاران ناظر بر زندان به منظور تسریع در بررسی اینگونه تقاضاها، محکومینی که شرایط لازم جهت تعلیق مجازات یا تبدیل و آزادی مشروط را دارند توسط قضات اجرای احکام به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد و پیگیری شوند تا قضات دادگاه‌ها از مجازات‌های جایگزین حبس در جرایمی که مخل امنیت نیستند و قانون تجویز نموده در جهت کاهش جمعیت کیفری استفاده نمایند.

تسریع و تعین تکلیف پرونده‌ها کیفری

معاون قضایی دادگستری لرستان بیان کرد: در این راستا معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان با پیگیری از طریق معاونت آمار و فناوری قوّه قضاییه جهت تهیه سیستم‌های الکترونیکی تحت نظارت برای افراد واجد شرایط استفاده نماید و همچنین لیست تمامی محکومین قطعی به قصاص و اعدام که در زندان می‌باشند توسط سازمان زندان‌ها به دیبرخانه کمیته کاهش جمعیت کیفری ارسال تا از طریق اجرای احکام دادسرا‌ها و نظارت مستقیم دادستان‌ها در اجرای حکم این پرونده‌ها تسریع به عمل آید.

او تسریع در احکام پرونده متهمان و تعیین تکلیف آن‌ها را از دیگر اقدامات برشمرد و تاکیدکرد: در طی جلسات متعدد و مستمری که توسط کمیته کاهش جمعیت کیفری دادگستری کل لرستان انجام شده شاهد تسریع و تعین تکلیف پرونده‌های بسیاری بوده ایم.

معاون قضایی دادگستری لرستان اظهار اشت: همچنین در زمینه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، آزادی مشروط، بررسی اعسار و تقسیط و نظارت‌های الکترونیکی دستورات لازم به قضات مربوطه ابلاغ شده و این مهم در شرایط موجود ویروس کرونا اقدامی در جهت خدمات بهتر قضایی و بهداشتی است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟