سقوط درخت در خیابان تهران بر اثر طوفان شدید
آیا این خبر مفید بود؟