مطالعات اداره کل ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور حاکی از آن است که نیشابور از توابع استان خراسان رضوی نیز دچار فرونشست شده است.

مطالعات اداره کل ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور حاکی از آن است که نیشابور از توابع استان خراسان رضوی نیز دچار فرونشست شده است.

محدوده تحت تأثیر فرونشست در این منطقه، حدود ۵۹۱ کیلومتر مربع و دارای بیشترین نرخ فرونشست تا ۲۰ سانتی متر در سال است که شامل ۱۷۹ روستا و مرکز جمعیتی از جمله روستاهای با بیشترین جمعیت به ترتیب شامل روستاهای شهرک، فیض آباد، سراب کوشک، اردوغش، قلعه نوجمشید و ... است.

جمعیت مناطق متأثر از فرونشست حدود ۵۹۰۰۰ نفر می باشد. در این محدوده راه آهن به طول حدود ۴۹ کیلومتر و خطوط انتقال نیرو به طول حدود ۹۹ کیلومتر قرار دارد.

این نقشه حاصل پردازش ۵۶ تصویر ماهواره سنتینل از اکتبر ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۷ به روش تداخل سنجی است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟