ا توجه به قرار داشتن این فروشگاه در قسمت خروجی جایگاه سوخت و احتمال سرایت آتش به مخازن سوخت، آتش نشانان در مدت زمان کوتاهی موفق به مهار آتش شدند و از گستردگی و سرایت شعله های آتش به مخازن سوخت جلوگیری کردند.
علت وقوع آتش سوزی درحال بررسی است.
در این حادثه به هیچ یک از شهروندان ، پرسنل جایگاه و کارگران فروشگاه آسیبی نرسید. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟