در این حادثه به کسی صدمه وارد نشده است.

 

آیا این خبر مفید بود؟