ریچ‌آلاتی در اتاقی حبس شد که همه امکانات ضروری برایش فراهم بود اما هیچ نوری در آنجا نبود. به گزارش دیلی‌میل، روری یانگ حتی لامپ یخچال موجود در اتاق را هم باز کرد تا مطمئن شود دوستش در تاریکی محض باشد. بالاخره پس از 20روز ریچ‌آلاتی را که از زمان نیز بی‌خبر بود، از اتاق تاریک در آوردند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟