حوادث کدخبر: 239319 ارسال پرینت 21

رکنا:جدید ترین اسامی نجات یافته گان اعلام شد:

1- امید هداوندی(فیروزگر)

۲-تیمور سلیمی (فیروزگر) (مرخص)

۳- مرتضی دهقان(فیروزگر)

۴-علی اصغر فهرست آیانلو (پارس) (مرخص)

۵-ابولفضل زارع (پارس) (مرخص)

۶-فخرالدین گودرزی(پارس)

۷-محمد فریادرس(پارس) (مرخص)

۸- میرسعید حسینی (پارس) (مرخص)

۹-رحمان شکری (بیمارستان نفت) (مرخص)

۱۰-جمال صدرنیا شایق (بیمارستان بانک ملی) (مرخص)

۱۱-حسن بدرنیا (بانک ملی) (مرخص)

۱۲ -زکیه دانشور( بانک ملی) (مرخص)

۱۳ –محمد شاه محمدی( سینا) (مرخص)

۱۴-سید نصیر حاجی اکبری( سینا) (مرخص)

۱۵-محمد قاسمی( سینا) (مرخص)

۱۶-حسن بختیاری( سینا) (مرخص)

۱۷-پیمان آذرمیانه ( سینا) (مرخص)

۱۸-بهنام میرزاخانی( سینا)(سوختگی ۶۰ % و انتقال به مطهری)

۱۹-امیر مهدیانی( سینا) ( انتقال به کسری)

۲۰-صادق ایمنی ( سینا) (مرخص)

۲۱-مهدی نسیمی( سینا) (مرخص)

۲۲-رضا هاشمی شاد( سینا) (انتقال به بیمارستان پارس)

۲۳-توکل هاشم پور( سینا) (مرخص)

۲۴-سعید تفرشی( سینا) (مرخص)

۲۵-محمد صالح (امیر اعلم) (مرخص)

۲۶ – افشین شکر آبادی (امیر اعلم)

۲۷ – احسان گودرزی (امیر اعلم)

 اخبار مرتبط

ارسال نظر