فرانسه از شهروندانش خواست افغانستان را ترک کنند

فرانسه از هموطنانش درخواست کرد تا افغانستان را ترک کنند. کشور فرانسه ساکنانی در خاک افغانستان دارد. تعدادی از کشور ها مثل چین در روزهای اخیر شهروندان شان را از افغانستان خارج کرده اند و فرانسه نیز از این قاعده مستثنا نیست. با قدرت نمایی طالبان در خاک افغانستان، فرانسه تصمیم گرفت تا شهروندانش را از افغانستان بیرون کند. ظاهراً فرانسه از تحرکات اخیر در افغانستان احساس خطر کرده است.

به گزارش رکنا، پس از اقدام چین در خارج کردن شماری از شهروندان خود از افغانستان، سفارت فرانسه در کابل از شهروندان خود در افغانستان خواست این کشور را ترک کنند.

در بیانیه سفارت فرانسه در کابل آمده است: از تمام شهروندان مستقر در افغانستان می‌خواهیم این کشور را ترک کنند و پاریس یک پرواز ویژه در ۱۷ ژوئیه از کابل ترتیب خواهد داد تا کل اتباع فرانسوی به کشور بازگردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این پرواز رایگان بوده و راس ساعت ۰۸:۰۵ کابل را به مقصد فرودگاه شارل دوگل ترک می‌کند. تمام شهروندان باید با این پرواز فورا افغانستان را ترک کنند.

اخیرا طالبان همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دستاوردهای میدانی زیادی کسب کرده است و در حال تسلط بر مناطق گسترده است.

آیا این خبر مفید بود؟