یک دروغ بزرگ درباره بایدن

آیا دموکرات ها و بایدن از نقض برجام ناراحتند؟ قطعا نه، خوشحال هم هستند.

به گزارش رکنا، اگر غیر از این بود، آنها اعلام می کردند فورا و بدون هیچ قید و شرطی، به توافق برمی گردند و تحریمها را بر می دارند.

اما وقتی شرط و شروط می گذارند و خواستار تمدید محدودیت های برجامی می شوند که طبق توافق رو به پایان است، و محدودیت توانمندی نظامی و قدرت منطقه ای ایران را هم اضافه می کنند، یعن بزک کنندگان مذاکره دوباره، درباره دموکرات ها، یک دروغ بزرگ تحویل مردم می دهند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟