این حمله توسط یکی از نیروهای محافظتی ساختمان شهرداری اتفاق افتاد که ظاهرا از تصمیم اخیر رئیس خود مبنی بر تغییر وضعیت استخدامی او از پرسنل تمام وقت و قرار دادن وی در لیست نیروهای ذخیره ناراضی بوده است

فرد ضارب اقدام به تیراندازی به رئیس تیم امنیتی مجموعه و دو تن از معاونان وی کرده است.

رئیس تیم امنیت ساختمان شهرداری و یکی از معاون هایش در بیمارستان فوت کردند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟