تظاهرکنندگان بهای تعیین شده برای خرید محصولات را غیرمنصفانه دانسته و خواستار تجدید نظر در آن شدند.

ماموران پلیس Police از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به ساختمان پارلمان جلوگیری کردند.

تعدادی از زنان شرکت کننده در تظاهرات تصاویری از همسران خود در دست داشتند و می‌گفتند که آنان به خاطر بدهکاری و ناتوانی در پرداخت بدهی دست به خودکشی Suicide زده‌اند. این زنان دولت را مسئول مرگ همسران خود می‌دانستند.

کشاورزان می‌گویند که محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر بارها از میان رفته و افزایش هزینه تولید باعث بدهکاری بسیاری از آنان شده‌ است.

به گفته کشاورزان، رشد اقتصادی هند نفعی برای آنان نداشته است.

این سومین تظاهرات کشاورزان در پایتخت طی سه ماه اخیر است.

اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟