لغو سهمیه بندی غیر رسمی روغن

براساس مشاهدات میدانی، سهمیه بندی ساکت و بی سر وصدای روغن به دلیل کمبود ذخایر برخی فروشگاه در دستورکار قرار گرفت و براساس آن خریداران تنها امکان خرید یک بطری روغن را داشتن،‌ روندی که موجب شد تا دولت به منظور برطرف کردن این مشکل عرضه 30 هزار تن روغن خام برای تامین مصارف خانوارها را دستور کار قرار دهد.

براساس این طرح و به گزارش خبرگزاری شاتا، ستاد تنظیم بازار دستور عرضه 30 هزار تن روغن خام به منظور تامین مایحتاج مورد نیاز خانوارها به 47 کارخانه تولید روغن نباتی را صادر کرد.

به گزارش شاتا، با توجه به وضعیت بسیار مطلوب ذخایر روغن خام کشور، ستاد تنظیم بازار نسبت به عرضه 30 هزار تن روغن خام به 47 کارخانه تولید روغن نباتی کشور اقدام کرد.

این تصمیم در جهت تولید روغن مصارف خانوار اتخاذ شده؛ ضمن اینکه سهمیه‌ای معادل 20 هزار تن نیز در اختیار کارگروههای تنظیم بازار استان‌ها قرار گرفته تا بر اساس آن، نسبت به تامین نیازهای مصارف صنف و صنعت، اقدام کنند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟