توضیحات رییس کل بانک مرکزی در خصوص مطالبات بانکها

به گزارش رکنا، رئیس کل بانک مرکزی افزود: اصل پیگیری به موقع مطالبات بانکها امری ضروری است، اما ،این امربه هیچ‌وجه نبایستی منجربه تعطیلی حتی یک واحد تولیدی بشود. محاسبه بدهی آنها نیز بایستی برمبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

همتی تاکید کرد: بانکها به موجب قوانین و مقررات موظف هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپرده گذاران در جهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات ناگزیز از اقدامات قانونی هستند. ولی،این نکته نیز مهم است که بایستی حداکثر همراهی با تولیدکنندگان داشته و از هرگونه اقدامای که منجر به تعطیلی واحد تولیدی میشود، جداً ‌پرهیز نمایند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی بیشترین تاکید و اقدامات را در حمایت از بنگاههای تولیدی و در جهت تحقق شعار رونق و جهش تولید، انجام داده و تلاش کرده است که با آسیب شناسی دقیق موضوع، بعضی از مقررات را که در این رابطه اثرگذاری داشته اند، تدوین یا اصلاح کند. از جمله آنها، اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غیرجاری بر مبنای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای اجتناب از اخذ سود مرکب، تسهیل تسویه بدهی بدهکاران (طرح مصوب مجلس ومجمع تشخیص )، و آخرین تصمیم، که مساعدت در امهال واحدهای تولیدی با دریافت صرفاً ۷/۵ درصدطلب و امهال ۵ ساله آن بود، که به تصویب شورای پول واعتبار رسید.ازبانکها میخواهم دستورالعمل‌ها را به جد اجرا کنند.

وی تصریح کرد: حمایت از تولید مستلزم داشتن بانکهایی سالم، باثبات، مستحکم می باشد. تسهیلات اعطائی بانکها متعلق به سپرده گذاران است. لذا، برگشت به موقع این منابع، بانکها را در تأمین مالی تولید یاری می‌کند.

همتی

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟